Sedis WebAPI

Vill du bygga ditt eget användargränssnitt med korrekta och uppdaterade siffror från Sedis? Alla siffror i Sedis går att nå via ett WebAPI!

Användningsfall 1: Banken

Banken A har fyra olika system som har direkt användning av siffror från kvartalsrapporter. Varje natt hämtar de nytt data från Sedis AB som används så som banken vill internt i bankens egna system.

Användningsfall 2: Fastighetskonsulten

Fastighetskonsulten B vill att de anställda snabbt ska få överblick över fastighetsmarknaden. De har ett intranät och en dashboard i webbläsaren med grafer och tabeller. En del av informationen är hämtad från Sedis AB.

Användningsfall 3: Fastighetsägaren

CFO på Fastighetsägaren C har insett fördelarna med att jobba datadrivet och i strukturerade processer. Detta är ett nytt sätt att jobba för företaget och potentialen är enorm. Men idén bygger på att hela företaget jobbar datadrivet. Genom att automatiskt generera rapporter både till ledningsgruppen och styrelse, men även förvaltningsansvariga hjälper data från Sedis AB hela företaget att ta ett rejält kliv i rätt riktning.

Följer tekniska standarder

Sedis API är framtaget för att vara enkelt att använda och följer moderna standarder:

  • RESTful WebAPI
  • Givetvis krypterat med TLS (https)
  • JSON, xml
  • OpenAPI för att generera klienter, och interaktiv dokumentation i Swagger UI gör det lätt och snabbt att komma igång
  • OData ger er makt att filtrera, sortera och projicera data efter era användningsfall
  • Lätt att synkronisera endast nytt data från Sedis till era system
  • Snabb teknisk support och starthjälp

Kontakta oss på info@sedis.se för att komma igång!

SEDIS