Data

SEDIS samlar in finansiell information om kommersiella fastighetsbolag som sedan bearbetas för att skapa bästa möjliga jämförbarhet mellan bolagen. För närvarande erbjuder vi information från samtliga aktiva börsnoterade fastighetsbolag, samt ett antal större privatägda fastighetsbolag.

Insamling av data

Vi skapar vår databas genom att noga granska offentliga publikationer från varje fastighetsbolag. Innan informationen lagras i vår systematiska databas genomgår den en rigorös datavalidering för att säkerställa högsta kvalitet. Ibland upptäcker vi felaktigheter i kvartalsrapporterna, som vi sedan rapporterar till fastighetsbolagen för korrigering.

Skapa jämförbarhet

För att säkerställa jämförbarhet standardiserar vi strukturen på finansiella rapporter och vid behov omvandlar alla relevanta nyckeltal till gemensamma definitioner. Vår kund kan alltid ta del av dessa definitioner för att tryggt tolka all data.

Data i SEDIS idag 2024-07-25

Fakta
Antal bolag 85
– varav Småbolag* 14
Senaste kvartalsrapport 2024 Q2
Antal datapunkter i snitt per bolag (senaste kvartalet) 232
Totalt antal datapunkter 542 489

*bolag med begränsad mängd data, noterat på Spotlight Stock Market eller Nordic SME

Visste du att det går att komma åt alla siffror i SEDIS med hjälp av ett API?

SEDIS