Data

SEDIS samlar in finansiell information om kommersiella fastighetsbolag som sedan bearbetas för att skapa bästa möjliga jämförbarhet mellan bolagen. För närvarande erbjuder vi information från samtliga aktiva börsnoterade fastighetsbolag, samt ett antal större privatägda fastighetsbolag.

Insamling

Insamling av data sker genom att manuellt gå igenom de offentliga publikationer som respektive fastighetsbolag publicerar. För att upprätthålla en hög kvalitet i materialet genomförs olika typer av datavalideringar innan allt lagras i vår databas.

Skapa jämförbarhet

Jämförbarhet mellan bolagen uppnås genom att skapa en standardiserad struktur för de finansiella rapporterna. Vidare räknar vi om alla relevanta nyckeltal enligt gemensamma definitioner. Som kund kan ni givetvis alltid hitta vilka definitioner vi använder, så att ni på ett tryggt och säkert sätt kan tolka all data.

Data i Sedis idag 2023-09-23

Fakta
Antal bolag 84
– varav noterade på Nasdaq Stockholm 50
– varav Småbolag* 14
– varav noterade på Spotlight Stock Market 9
– varav noterade på Nordic SME 3
Senaste kvartalsrapport 2023 Q2
Antal datapunkter i snitt per bolag (senaste kvartalet) 231
Totalt antal datapunkter 464 884

*bolag med begränsad mängd data, noterat på Spotlight Stock Market eller Nordic SME

Visste du att det går att komma åt alla siffror i Sedis med hjälp av ett API?

SEDIS