SEDIS PartnerAPI

Skapa ditt eget anpassade användargränssnitt med exakta och aktuella data från SEDIS. Utforska vårt kraftfulla WebAPI!

Upptäck hur olika företag drar nytta av SEDIS PartnerAPI.

Användningsfall 1: Banken

Banken A har fyra olika system som har direkt användning av siffror från kvartalsrapporter. Varje natt hämtar de nytt data från SEDIS AB som används så som banken vill internt i bankens egna system.

Användningsfall 2: Fastighetskonsulten

Fastighetskonsulten B vill att de anställda snabbt ska få överblick över fastighetsmarknaden. De har ett intranät och en dashboard i webbläsaren med grafer och tabeller. En del av informationen är hämtad från SEDIS AB.

Användningsfall 3: Fastighetsägaren

CFO på Fastighetsägaren C har insett fördelarna med att jobba datadrivet och i strukturerade processer. Detta är ett nytt sätt att jobba för företaget och potentialen är enorm. Men idén bygger på att hela företaget jobbar datadrivet. Genom att automatiskt generera rapporter både till ledningsgruppen och styrelse, men även förvaltningsansvariga hjälper data från SEDIS AB hela företaget att ta ett rejält kliv i rätt riktning.

Tekniska standarder

SEDIS PartnerAPI är framtaget för att vara enkelt att använda och följer moderna standarder:

  • RESTful WebAPI
  • Krypterat med TLS (https)
  • Stöd för JSON, xml
  • OpenAPI för att generera klienter, och interaktiv dokumentation i Swagger UI gör det lätt och snabbt att komma igång
  • OData ger er möjlighet att filtrera, sortera och projicera data efter era användningsfall
  • Lätt att synkronisera endast nytt data från SEDIS till era system
  • Snabb teknisk support och starthjälp

Kontakta oss på info@sedis.se för att påbörja din resa med SEDIS PartnerAPI!

Uppdateringar

Version Datum Kommentar
1.0.1 2023-12-15

Visar nu även företag som Sedis markerat som »inaktiva», t.ex. Akelius. Company har en ny egenskap IsInactive (räknas ej som breaking change i JSON – alla klienter ska fortsätta fungera utan ändringar). För att ej se dessa företag, lägg till
…/Companies?$filter=IsInactive eq false om du listar företag eller
…/Data?$filter=Company/IsInactive eq false om du hämtar data.

Det kommer inte tillkomma information om dessa företag, eftersom de i typfallet blivit uppköpta eller liknande, men Sedis ger möjlighet att visa data om dem ändå, för dem kunder som analyserar historiskt data.

1.0.0 2020-04-20 Första versionen
SEDIS