Marknadsrapporter från Sedis

Håll dig och ditt bolag uppdaterad om marknadsläget på enklast möjliga sätt!

Du som arbetar i fastighetsbranschen behöver du alltid ha en förståelse för marknadens utveckling. Det gäller om du jobbar på bank, i ett fastighetsbolag, är fastighetskonsult eller anställd i annan organisation inom branschen. En förståelse för marknadens historik samt framtida utveckling gör dig bättre rustad för att ta bättre faktabaserade beslut samt stärka dina affärsrelationer då alla uppskattar insatta personer som hänger med i branschen.

En ökad förståelse för marknaden får du via olika källor där vi på Sedis erbjuder en vy, den från fastighetsägaren. För de som vill på ett mycket enkelt sätt hålla sig uppdaterad erbjuder Sedis återkommande marknadsrapporter i pdf-format. Det bästa av allt är att de är designade med enkelhet och digital konsumtion i åtanke. Du mottar ett exemplar per kvartal som du sedan förslagsvis kan visa på bolagets frukostmöte eller annan typ av bolagssammankomst. Enklare går det knappast att hålla sig uppdaterad.

Vi erbjuder följande rapporter:

Noterade svenska fastighetsbolag – en översiktsrapport. (5 000 SEK per kvartal)
En marknadsrapport där vi tittar närmare på de svenska noterade fastighetsbolagens nyckeltal samt utveckling.

Avkastningsrapport (2 500 SEK per kvartal)
Rapport baseras på en sammanställning av 47 noterade och onoterade större svenska fastighetsbolag med ett totalt marknadsvärde på 2 150 000 MSEK. Den erbjuder läsaren analyser och diagram på segmentnivå samt per bolag för nyckeltalen Direktavkastning, Värdeförändring samt Totalavkastning. Läsaren får en snabb och visuell tilltalande uppdatering kring hur olika fastighetstyper, bolag samt branschen i helhet avkastar.

Jag vill beställa!

Noterade svenska fastighetsbolag – en översiktsrapport
Avkastningsrapport